Estetik Felsefe

Felsefe ve estetik hakkındaki görüşler, açıklamalar ve çeşitli yaklaşımlara dair yorumlar verilmeden önce bu kavramlarım tanımlarının yapılması önemlidir. Bir konu hakkında yorum yapabilmek için öncelikle konunun tam anlamıyla bilinmesi gerekmektedir. Öncelikle estetik tanımı yapılacak olursa estetik algılamak, duyumsamak anlamına gelmektedir.
Estetik bazı düşünürlere göre duygulara bir bilimsel yaklaşım bazılarına göre ise estetik bir algılama sanatı olarak tanımlanır. Estetik tanımını netleştirmek için birlikte kullanıldığı kavramlar ile örneklemek gerekse estetik kaygı ile başlanabilir. Estetik kaygı kavramı bir şeyin var oluşu itibariyle güzel olarak algılanıp algılanmadığına dair bir endişe olarak ifade edilebilir.
İşte bu tanımdan yola çıkıldığında güzel olanın ne olduğuna nasıl karar verileceği gibi sorular meydana çıkmaktadır. Bu noktada estetik felsefe kavramından bahsetmek mümkündür ancak öncelikle felsefe nedir sorusu cevap bulmalıdır. Felsefe eleştirel düşüncenin ana vatanı olarak tanımlansa yanlış olmaz. Düşünmek ve soru sormak, sorgulamak felsefenin amacı dâhilindedir. Estetik felsefe ise genel olarak güzel kavramına dair soruların sorulması ve tartışılmasıyla ilgilenir.

Estetik Felsefe Soruları

Estetik felsefede masaya yatırılan kavram güzelliktir. Güzel kavramının ne olduğu hatta ve hatta bir güzel kavramının yapılıp yapılamayacağı derin bir tartışma konusudur. Güzelliğin nesnel bir tanımını yapmak mümkün gibi görünmemektedir. Bir kişinin güzellik yargısı diğerine uymamaktadır. Güzellik genel muhtevası bakımından özneldir diyen düşünürler böyle bir tanımın yapılamayacağını ileri sürer.

Güzele Nasıl Ulaşılır?

Estetik felsefenin tartışmaya açtığı konular sanat alanında da geniş yankı bulmuştur. Sanatta bir estetik kaygı gütmenin gerçek ve elle tutulur bir yanı var mıdır? Sanatta güzel olanı icra etmek mi amaç olmalıdır yoksa kendince güzel olduğunu düşündüğün şeyi diğerlerinin yargılarına açmak üzere olduğu şekilde kaygı gütmeden mi yaratmak gerekir? Bu sorular bir sanat yaratmak sorunsalının ufak parçalarıdır. Güzel kavramının nesnel bir tanımını yapmak mümkün olsa dahi bu tanıma ulaşmak mümkün müdür sorusu uzun yıllarca düşünürler tarafından tartışılmıştır. Felsefenin temel gereği olarak bu soruların yanıt bulması da şart değildir. Bu sorulara verilen yanıtların çeşitliliği estetik felsefesini genişletecektir ve bu durum sanat eserlerine farklı şekillerde tezahür etmeye devam edecektir.