Edebi Sanat Nedir? Edebi Sanatlar Hangileridir?

edebi-sanat-mizahorg (2)

Edebi sanatlar; şiirdeki düz anlatıma karşı kullanılan yazarın, duygularını ve düşüncelerini okuyucuya daha iyi iletebilmek için kullandığı farklı türlerdir.

Bu sanatlar edebi bir eserdeki en önemli şeylerden biri olan estetikliği arttırır. Yazarın kelimelerle bir sanatçı gibi oynamasına imkân verir. Anlatılan konuya renk katar, etkisini arttırır ve yüklenen duygunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Edebi Sanatlar Nelerdir?

Edebi sanatlar dediğimiz gibi esere edebi değer katarak değerini arttırır. 30 tane edebi sanat bulunmaktadır. Peki edebi sanatlar nelerdir?

Teşbih

Teşbih, benzetme demektir. Ayrıntılı, Pekiştirilmiş ve kısaltılmış teşbih gibi türleri bulunmaktadır. Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve edatı teşbihi tamamlayan unsurlardır.

İstiare

İstiare, bir kelimenin benzetme amacıyla benzetilen yerine kullanılmasına denir. Sadece kendisine benzetilen istiarelere “açık istiare”, sadece benzeyen kullanılan istiarelere “kapalı istiare” denir.

Mecaz-ı Mürsel

Ad aktarması denmektedir. Bir sözcüğün benzetme niyeti dışında başka bir sözcük yerine kullanılmasına denir. Bu sözcükler arasında neden-sonuç, parça-bütün ve yer-yöntem gibi ilişkiler bulunmalıdır.

edebi-sanat-mizahorg (1)

Teşhis

Kişileştirme demektir. İnsan harici canlılara insan özellikleri yüklenmesi ile yapılır.

İntak

Edebi sanatlar arasında anlaşılması kolay olan bir türdür. İnsan harici varlıkları konuşturulmasına “intak” denir.

Tezat

Zıtlık demektir. Aynı metin içinde birbirine zıt iki kavramın kullanılmasıyla oluşur.

Kinaye

Bir sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına “kinaye” denir. Kinayede asıl amaç mecaz olanı vurgulamaktır.

Tevriye

Çift anlamı olan bir sözcüğün, her iki anlamını da kastedecek şekilde kullanılmasına “tevriye” denmektedir.

Tariz

Tariz iğneleme demektir. Bir olayı eleştirme amacı ile kullanılır. Söylenenin tam tersi kastedilir.

Cinas

Bir edebi eserde yazılışı aynı ancak anlamları farklı iki kelimenin kullanılmasına “inas” denir.

Mübalağa

Edebi sanatlar arasında en çok kullanılan türlerden biridir. Mübalağa, sıradan bir olayı oldukça abartarak anlatmaya denir.

Hüsnü Tahlil

Yazı içerisindeki bir olayı güzel bir olaya neden olarak bağlamaya ““hüsnü tahlil” denir.

Tecahülüarif

Tecahülü arif bilmezden gelme demektir. Özne bahsi geçen konuyu bilmiyormuş gibi davranır.

İstifham

İstifham, soru sorma sanatı olarak tanımlanmaktadır. Metin içerisinde soru sorma amaçlı kelimeler kullanılması ile “istifham” sanatı meydana gelir.

Telmih

Yazı içerisinde sembol olmuş tarihi olaylara benzetme veya atıf yapmaya “telmih” denir

Tenasüp

Uygunluk demektir. Parça içerisinde birbiri ile anlam olarak benzer kelimelerim kullanılmasına “tenasüp” denir.

Sıraladığımız bu 16 madde edebi sanatların temelini oluşturur. İrsalimesel, seci, leff ü neşr, tekrir, aliterasyon, asonans, rûcu, sehlimümteni, akis, nida, terdit, tedric, akrostiş ve iktibas edebi sanatlar arasında yer alan ancak daha ayrıntıya giren edebi sanat türleridir.