Doğanın çocukları kızılderililer

 
Amerikan yerlileri yani Kızılderililer Amerika kıtası keşfedilmeden önce uzun yıllardır orada yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kıtanın keşfinden sonra kolonileşme ve göç hareketleri toprakların asıl sahipleri olan yerliler için bir tehdit olmuş ve bir neslin yok olmasına kalanların ise özlerini kaybederek asimile olmasına neden olmuştur.
Eşsiz yaşam tarzları ve  felsefeleri günümüzde bile öğrenilmesi gereken önemli bir ders niteliği taşımaktadır. Kızılderili atasözleri ise bakış açılarının bir yansımasıdır.Okuyanı düşündürecek ve ilham olacak bu sözler onları anlayabilmek adına bizlere ilham olacaktır.
 • Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.

 • Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Sana uymayabilirim. Yanımda yürü ki böylece seni görebileyim, böylece ikimiz eşit oluruz.

 • Yeryüzü, bize atalarımızdan miras kalmadı çocuklarımızdan ödünç aldık.

 • Su gibi olmalıyız. Her şeyden aşağıda, ama kayadan bile kuvvetli.

 • Her şey halkadır. Her birimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz. Hepsi döner dolaşır, bize geri gelir

 • Her şey aynı nefesten alır. Hayvanlar, insanlar, ağaçlar. Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür.

 • Biz ağaçlara zarar vermek istemeyiz. Ne zaman onları kesmemiz gerekse, önce onlara tütün ikram ederiz. Odunu asla ziyan etmeyiz, lazım olduğu kadar keser, kestiğimizin hepsini kullanırız. Eğer onların hislerini düşünmez ve kesmeden önce tütün ikram etmezsek, ormanın diğer bütün ağaçları gözyaşı dökecektir, bu da bizim kalbimizi yaralar.

 • İnsan tabiattan uzaklaştıkça kalbi katılaşır.

 • Ağaçların konuştuğunu bilir miydiniz? Evet, konuşurlar. Birbirleriyle konuşurlar, kulak verirseniz sizinle de konuşacaklardır. Asıl sorun, beyazların dinlememesidir. Kızılderilileri dinlemeyi hiç bir zaman öğrenemediler, bu yüzden doğadaki başka sesleri dinleyeceklerini de hiç sanmıyorum. Oysa ben ağaçlardan çok şey öğrendim, bazen hava, bazen hayvanlar, bazen de Yüce ruh hakkında.

 •  İlk öğretmen kalbimizdir.

 • İlkbaharda usul usul yürü; toprak ona hamiledir.

 • Senin vicdanın senden başkasını temsil edemez.

 

Sizce amerikadaki en eski halk hangisi ? Yorumlarınız bekliyoruz