Deneme Sınavında Başarılı Olmanın Yolları

Deneme Sınavında Başarılı Olmak

Günümüzde pek çok eğitim kademesinde ve pek çok sınava hazırlık maksatlı deneme sınavları düzenlenir. Bu sınavlar girilecek olan resmi sınavın deneyimsel bir örneğidir. Bu sınavlarda hem farklı konularda test içerikleri bulunur hem de sınava yakın hazırlanan sorular sayesinde de daha iyi bir hazırlık süreci yönetilmiş olur. Sınavlara hazırlık sürecinde deneme sınavı çalışma performansını denetler ve gerekli dönüşleri verir. Bu açıdan pek çok hedefi gerçekleştirmede deneme sınavında başarılı olmak da önemlidir.

Deneme Sınavları ve Motivasyonel İlerleme

Deneme Sınavında Başarılı Olmak

Bir sınav dönemi içerisinde gerçekleştirilen deneme sınavları sayesinde öğrenme ilerlemesi kademeli bir biçimde oluşmalıdır. Bu sınavlarla amaçlanan da budur. Deneme sınavları sayesinde ilerleme daha somut bir biçimde ortaya çıkmış olur.  Sınavlara daha çok hazırlanma, farklı öğrenme kaynaklarına erişme ve kademeli ilerleme gibi avantajları ile deneme sınavları önemli bir yer tutar. Deneme sınavlarında başarı gösterme sonrası motivasyon da artış ve stres de azalma görülür. Bu nedenle de deneme sınavları hakkında bilgi sahibi olmak sınav süreci için önemlidir.

Deneme Sınavında Başarılı Olmak

Deneme Sınavında Başarılı Olmak

Deneme sınavlarında başarılı olmanın yolu süreci etkileyen tüm değişkenleri kontrol etmekten geçer. Sınav sürecinde sınavın yapıldığı ortam, sınav malzemesi, sınav zamanı, sınava giren kişinin özellikleri gibi pek çok farklı değişken yer alır. Tüm bu değişkenleri şu maddelerle düzenlemek mümkün olur:

  • Deneme sınavları gerçek sınava girilecek ciddiyetteki kıyafet ve ayakkabı tercihi, gerçek sınav saati, beslenme şartları ve uyku düzeni kontrolü ile başlamalıdır.
  • Deneme sınavları sürecin başından sonuna kadar belirli bir seviye artışı göstermelidir.
  • Gerçek sınavda soruların hangi konulardan geldiği ve yoğunluk düzeyinin derecesinin ne olduğunun tespiti sonrası çalışmalar bu konularda yapılmalıdır.
  • Sınav konularının tüm içeriğinin farklı kaynak taramaları, internet araştırmaları ve makale araştırmaları ile titizlikle öğrenilmesi hata yapma olasılığını düşürür.
  • Deneme sınavları belirli bir çalışma periyodu sonrasında yapılmalıdır. Sık sık yapılan deneme sınavlarında başarısızlık yaşanması motivasyonu düşürür.
  • Deneme sınavları öncesi belirli bir hedef belirlemek yerinde olur.
  • Deneme sınavı sonrası yapılan hatalar, eksik kalınmış konular ve yeni çalışma stratejisi ile süreç yönetilmelidir.