Çocuklar İçin Bilmece

Kültürümüzde geçmişten günümüze değin ulaşmayı başarmış birçok bilmece mevcuttur. Bugün olduğu gibi geçmişte de bilmeceler çocuklar için en sevilen eğlencelerdendi. Geçmişte bilmeceler belki de sadece eğlence amacı taşısalar bile günümüzde bilmeceye atfedilecek birçok farklı anlam vardır. Şöyle ki çocuklar için bilmeceler yalnızca bir güldürü öğesi olarak görülebilir.
Ancak hafıza, bellek, çocukların bilişsel gelişimi, öğrenme gibi konularda yapılan çalışmalar bize zihnin çalışma şekli hakkında birçok yeni bilgi vermiştir. Zihnin çalışma mekanizmasına dair edindiğimiz bilgiler sayesinde bu mekanizmayı güçlendirecek etkinliklerin neler olduğunu bulmak elimizdedir. Son yıllarda yetişkinlerde görülen hafıza problemleri için birçok beyin egzersizi geliştirilmiştir. Beynin gelişmeye açık bir organ olduğu araştırmalarca ortaya konmuştur.
Aynı şekilde gelişimini henüz tamamlamamış çocuk beyni ve zihinsel süreçleri de bir takım eğitimlere tabi tutulabilir. Buna yönelik olarak çocuklar için zekâ oyunları, zekâ geliştirici bulmacalar, Legolar, özel araçlar üretilmesi söz konusu olmuştur. Her ebeveyn bu tür araçlara ulaşamasa bile çocukların zihin gelişimi için kullanılabilecek basit bir materyal olan zekâ bilmeceleri kurtarıcı rol üstlenmektedir.

Bilmecenin Zekâ İle İlişkisi

Çocukların zevk aldığı bir oyun haline gelen çocuk bilmeceleri birçok farklı çeşide sahiptir. Komik bilmeceler, kolay bilmeceler, doğaya yönelik bilmeceler, gündelik hayata yönelik bilmeceler, evren bilgisine dair bilmeceler gibi pek çok alandan bilmece bulmak mümkündür. Bu bağlamda çocukların ne konuda bilgilerini ölçmek veya geliştirmek isteniyorsa bu konular ile ilgili pratik yapılabilir.
Örneğin çocuğun okulda fen bilgisi dersini sevmediği ve ilgi göstermediği biliniyorsa bu konuya dair bilmece ve cevap şeklinde çocuğun ilgisinin beslenmesi mümkün olabilir. Çocuklar aktif olarak düşünme sürecine girdikleri için soru cevap sırasında ciddi bir çaba gösterebilirler ve bu zekâ gelişimini önemli ölçüde etkileyebilir.

Güldürü ve Bilmece

Çocukların düşünmeye yöneltildiği akıl bilmeceleri sayesinde hem bir mental gelişim söz konusu olmakta hem de eğlenceli tarza sahip bilmeceler sayesinde çocukların mizah duygusu beslenmektedir. Gülmek psikolojik iyi oluşa en çok fayda sağlayan eylemlerdendir ve çocukların stres ile kaygı düzeylerinin düşürülmesine fayda sağlayabilir.