Bir Bilmece

Kültürümüzün sahip olduğu köklü edebi türlerinden bir olan bilmeceler güçlü bir geçmişe sahiptir. Bilmeceler edebiyatın, hayatın, kültürün bir parçasıdır. Edebiyatta kendini masalların, destanların ve efsanelerin içine adapte etmeyi başarmış olan bu tür kendini hayatın içine iliştirecek bir yol da bulmuştur. Çocukluğun en sevilen eğlencelerindendir.
Atalarımız bilmeceleri en başta çocukları eğlemek veya hoş vakit geçirmek için üretmiş olsalar bile bir bilmece bugün çok daha derin anlamalara ve görevlere sahiptir. Sahip olduğu bu derinlik çağlar boyu nesillerden topladığı kültür parçaları, dönemlerin esintilerine sahip oluşu ile oluşmuştur. Bugün hala yolculuğuna devam eden bilmece bizler aracılığı ile bizden sonraki kuşaklara ulaştığında üzerinde bizlerden birer parça da götürecektir.

Edebi Bir Tür Olarak Bilmece

Edebiyatın içinde bilmece veya sormaca, gerek ahenkli söylenişi gerekse sahip olduğu gizem ile farklı bir yere sahiptir. Şöyle ki bilmenin amacı cevabı bulunması istenen şeyi uzun süre düşünmeyi sağlayacak şekilde sormayı başarmaktır. Bunun için bazen nükteli söyleyişler bazen ise mübalağalar kullanılır. Bilmecelerin kesin bir uzunluk veya kısalık koşulu olmadığı gibi her zaman soru cümlesi olmak zorunda da değildirler. Çeşitli konularda yazılan birçok farklı bilmece çeşitleri olduğu söylenebilir.

Bilmeceler Kim İçindir?

Bilmeceler ağızdan ağza yayılırken birçok farklı dinleyici yelpazesine hitap etmiştir. Her yaştan bireyin en az kulağına çalınmış bir bilmece vardır. Bilmeceler yalnızca çocukların hoş vakit geçirmesini sağlamaz. Yetişkinlerde bilmece cevaplamaktan haz alabilirler. Aslında yetişkinler için bilmece hayatın sadece çocukluk evresinde kalmamıştır. Yalnızca rolleri değişmiştir ve artık cevaplayıcıdan çok soran rolünü üstlenmişlerdir. Çocuklar ise eğlendikleri ve öğrendikleri bu süreci yetişkinlerden gördükleri üzere ileride devam ettireceklerdir. Özetle çocuklar için bilmeceler farkında olmasalar bile hayatlarının devamında da orada olacaktır.

Eğlenceli Bilmeceler

Bazı bilmeceler söyleniş ve duyuş özellikleri olarak kulağa hoş gelebilir. Uyumlu kelimelerin seçimi ile oluşturulan ahenk çocuklara bir şarkı gibi gelebileceği için bilmeceler onlar için daha da eğlenceli şeyler haline dönüşebilir. Aynı zamanda komik bilmeceler de çocukların boş vakitlerinde fazladan bir eğlence unsuru olabilir.