Bilim ve Sanat

Bilim hayatın kendisinde var olan bir gerçekliktir ve biz keşfettikçe birer parçası ortaya çıkar. Sanatta aynı şekilde şuanda sonu kestirilemez bir muammadır ve biz yarattıkça neler olduğunu keşfedebiliriz. Bir olasılık olarak varlığını sürdürür. Şöyle ki bilim ve sanat arasındaki benzerlikler ya da ilişki bununla sınırlı değildir.

Bilim Nedir?

Bilim ve sanat arasındaki bu ilişkinin varlığını incelemek için bilimin tanımı üzerinde kafa yormamız gerekir. Bilim dış dünyada somut olarak gözlenebilir ve ölçülebilir olanı nesnel ve deneysel koşullarda sınayarak keşfetmek anlamına gelir. Bu keşifler pek çok alanda yapılabileceğinden bilim bununla paralel olarak pek çok alt alana sahiptir.

Sanat Nedir?

Bilim ve sanat bağını araştırırken öncelikle sanatın tanımı yapılmalıdır. Sanat, dış dünyayı gözlemleyerek içselleştirdiğimiz tecrübe ve duygu birikimlerinin birbirinden farklı tekniklerle ortaya konmasıdır. Sanat bir yaratım alanıdır ve üretim yapıldıkça keşiflere açıktır. Bu anlamda sanat ve bilim birbirine doğası gereği benzerlik göstermektedir.

Bilim ve Sanat Arasındaki Etkileşimin Doğası

Bilimin nefes aldığımız havadan, havanın ciğerlerimize doluşuna ve kanımıza karışmasına değin her şeyin bu denli içinde olup gerçekliğin bir parçası olduğunun kabul edilmesi gereken bir kavramdır. Bilim tabiatın doğasında vardır ve bu doğa sanatın malzemelerinden biridir. Sanat doğada, çevrede gözlemlediği her şeyi ve bu şeylerle deneyimlediği her hissiyatı sanat eserinin malzemesi olarak değerlendirir.
Aynı şekilde de bilim içinde sanatı barındırmaktadır. Kendi muntazam düzeninde işleyen bir galaksi sistemi incelendiğinde gerek intizamı gerekse sahip olduğu renkler ile kişilerde maksadı bu olmasa dahi estetik bir algı yaratır. Bu estetik algılara bir takım duygular ve duyguların sürüklediği düşüncelerde eşlik etmektedir.
Başka bir açıdan düşünülecek olunursa sanatın kendini ifade tarzında bilimden yararlandığı da görülmektedir ve teknik olarak bunun akside mümkün değildir. Bir eserde kullanılan boyanın mutlak ki kimyasal bir bileşeni vardır ve bilim bunu açıklamıştır. Dolayısıyla sanat eserlerinde bilim hem bir malzeme hem de bir araç olarak sık sık kendine yer bulmaktadır. Bu yöndeki örnekler sonsuz sayıda çoğaltılabilir. Özetle durum şudur ki bilim ve sanat ilişkisi bakıldığında görülebileceğinden çok daha derindir.