Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov Kitap Özeti

Atatürk tarafından büyük önem verilen Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı 1923 yılında Grigory Petrov tarafından yazıldı. Kitabın yaşamla olan ilişkisini çok beğenen Atatürk, tüm okul müfredatlarında bu kitabın okunması talimatını verdi. Rus Papaz Grigory Petrov’un sık sık yaptığı gezi notları sayesinde toparladığı kitapta bataklıktan ülkeye dönüşen küçük nüfuslu Finlandiya ele alınmıştır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitap Özeti

Finlandiya sefalet ve cehaletin pençesinde can çekişirken, toplum bilinci ortaya çıkmaktadır. Olayların öncüsü ve kitabın başkarakteri Johan Vilhelm Snellman’dır. 19 yüzyılda başlayan kitapta, Finlandiya İsveç’in hüküm sürdüğü bir alandır. Bütün aydınlar, okumuş kesim, tüccarlar İsveçlidir. Fin halkının kültür öğeleri ve okuması zerre önemli değildir. Rusya’nın Finlandiya’nın bir kısmını ele geçirmesi ve Çar’ın herkese özgürlük tanımasıyla birlikte toplumsal bir aydınlanma yaşanmalıydı.

Aydınların halka üstten bakmamasını savunan Snellman, onları halkı eğitmek için yönlendiriyordu. Öğretmenler ve din adamları da bu konuda yardımcı olmalıydılar. Öğretmenler sürekli konferanslar verirken, din adamları ise çocukları topluyor ve onlara din bilgisiyle birlikte zekanın ve bilimin önemini anlatıyordu. Din toplumun tutkalıydı ve dinsiz kalmak tüm kültürden uzaklaşmak anlamına gelecekti. 1816 yılında Çarlık Rusya ile Finlandiya anlaşarak bir anayasa oluşturdular. Artık yeni meclis kurulmuş ve tüm kademelere Fin memurların atanması sağlanmıştı. Snellman tüm memurlardan Fin halkına yaraşır şekilde bilinçli ve hukukun üstünlüğünün bilinciyle çalışması gerektiğini belirtti.

En önemli devrimi de orduda yapan Snellman, daha önce ordu içerisinde alkol ve kumar bataklığına düşmüş askerlerden bahsetti. Halkın hiçbir derdiyle ilgilenmeyen alkolikler ordusu yerine bilime ve zekaya önem veren erdemli ordu olunması gerektiğini belirtti. Konferans ve eğitimlerle de ordu tam da istediği gibi bilime önem veren, erdemli bir yapıya dönüştü. Bataklık ülkesi olarak bilinen Finlandiya küllerinden doğarak gelişmiş ülkeler arasında katıldı.