Atatürk’ün Sanata Kattığı Değerler

Atatürk ve sanat

Atatürk Sanat

Mustafa Kemal Atatürk bilinen bütün özelliklerinin yanında, sanatsever biriydi. İstanbul’da olduğu zamanlar da sinemaya gitmeyi ihmal etmezdi. Aynı zaman da opera dinler, eserlerin insanlara ulaşması için yardımcı olurdu. Yaptığı birçok devrim gibi, sanat ve kültür anında da devrim ve yenilikler yaptı.

ataturk-ve-sanat

Atatürk’ün Sanata Kattığı Değerler

Vatana ve millete adanmış bir ömrün yanı sıra, bulduğu her fırsatta, sanat ile ilgilenmiştir. Atatürk; her zaman yenilik, sanat, devrimler ve ilkelere ağırlık vermiştir. Koca bir ülke kurup, hayatını cephe ve savaşlar da geçirmiştir. Ömrünün 1927 yılından sonrasını, İstanbul’da devam ettirmiştir. İstanbul’u çok seven Atatürk, kentteki her sanatsal faaliyet ve etkinlikleri yakından takip etmiştir. Atatürk’ün müzik tutkusu herkes tarafından bilinir. Genel de halk ve sanat müziğini sever ve oyunlarına önem verirdi. Aynı zaman da kendi de şarkı ve türkü söylemeyi severdi. Özellikle dönemin sanatçılarından, Safiye Ayla’yı beğenir ve dinlerdi. Askeri lise kökenli olan Atatürk, o yıllardan itibaren şiire merak sarmıştır. O dönemler de şiir yazdığından, kendi anılarını anlatırken bahsetmiştir.

Musiki-muallim-mektebi

Musiki Muallim Mektebi

Atatürk’ün İstanbul’u sevmesinde ki en önemli faktörlerden biri, bir sanat şehri olmasıdır. İstanbul’a geldikten sonra, sanata daha çok ağırlık vermiş ve büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle müzik dinlemeyi çok sevdiği için, bu konu da önemli bir yeniliğe imza atarak, 1924 yılında, Musiki Muallim Mektebi açmıştır. Bu okul sayesin de müzisyenler, öğretmenler ve askeri bando ekipleri yetiştirilmiştir. Bir yıl sonra, yarışma düzenlenmiş ve bu yarışma da başarılı olanlar, Atatürk sayesin de yurt dışına eğitim görmeye girmişlerdir.

1930’lu yılların başından itibaren, İstanbul’da kültür ve sanat iyice ilerlemiştir. Pek çok balo ve konferanslar düzenlenmeye başlamıştır. Atatürk, bu etkinlikleri mümkün olduğunca kaçırmamaya çalışmıştır. Ayrıca sürekli diğer sanat kollarına da yenilikler katmak için uğraşmıştır. Genel de sinemaya gidip yeni olan filmleri takip etmeye çalışmıştır. Opera seven ve dinleyen Atatürk, bu alanda da katkılar sağlamıştır. İstanbul Opera Cemiyeti kurulmuştur. 1934 senesinde Rıza Pehlevi, Atatürk’ü ziyaret etmeye gelmiştir. Onun için, Atatürk’ün yöntemin de özel bir opera yazılmış ve sunulmuştur.

ataturk-sanat-sozleri

Atatürkün Sanatla İlgili Sözleri

“Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”

“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.”

“Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”

“Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

“Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.”

“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir…”

“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”

“Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

“Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.”

“Sanatkar, cemiyette uzun ceht (aşırı çalışma) ve gayretlerden sonra anlında ışığı ilk hisseden insandır.”

“Bunun içindir ki milletimizin… güzel sanatlara sevgisini… her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”