Atatürk Sanat Sözleri

Atatürk ve sanat

Atatürk liderlik vasfının yanı sıra sanat ve sanatçıya verdiği değerle de öne çıkan bir portreydi. Bu portresini her zaman ve her yerde sanatçıya özel olarak söylediği sözlerle dile getirirdi. O dönemin sanatçılarıyla fikir paylaşımları yapan Atatürk, sanatın bir milleti diğer milletlerden daha üstün gösterdiğine dair de hitaplar kullanırdı. Atatürk sanat sözleri ile her milletten insanın bir araya gelmesi gerektiğini, sanatın çalışarak kazanılamayacak bir başarı olmadığını ve sanatsız bir milletin eksik olduğunu söylemiştir. Her sözünde sanatçıya ve sanata verdiği değerin büyüklüğünü yansıtmak istemiştir.

Atatürk Ve Sanat

Atatürk’ün Cumhuriyet Dönemi yıllarında yenilikleri hedefleyen bir lider olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak Atatürk bazı konularda daha özel ve ilerici düşüncelere sahipti. Milletleri inceler ve diğer uluslarda öne çıkan güzellikleri kendi milletinde de görmek isterdi. Bu düşünce yapısında ise sanatın yeri oldukça özeldi. Atatürk’ün sanatla ilgili söylediği sözler de hep bu özele yönelikti. Sanatla ilgili eksikliği bulunan milletlerin her zaman diğer milletlerden bir adım geride olduğunu belirten Atatürk, sanatçıları da oldukça önemserdi.

Atatürk Ve Sanatçı

Atatürk için ses sanatçılarının değeri büyüktü. Özel günlerde ve yemeklerde müzikli davetler verilirdi. Bu sanatçılar Atatürk’ün sevdiği parçaları okur ve saygın bir ortam oluşurdu. Atatürk sanatçı ve sanat kavramı için herkesin matematikçi, fizikçi, doktor olabileceğini belirtmiş ancak sanatçı olabilmesi için doğuştan yeteneği olması gerektiğini söylemiştir. Sanatçıya verdiği değeri her zaman için daha seçici sözlerle belirten Atatürk bu konuda oldukça hassas davranırdı.

Atatürk Dönemi Sanatçılarının Özellikleri

Atatürk döneminde sanatçılar modern giyim tarzları ve kültürlü oluşlarıyla dikkat çeken isimlerdi. Her ortamda gerek giyim kuşam olsun gerekse tavır ve davranışlar olsun sanatçı olan kişiler belli olurdu. Görüş ve sözleri, tavır ve davranışları, yaşam tarzları ve düşünceleriyle topluma örnek olacak kapasitede olan kişilerdi. Hattatlar, ressamlar, müzisyenler, tiyatrocular, şairler, heykeltraşlar, ve mehter takımları gibi sanat dalları Atatürk tarafından özenle takip edilmiştir. Atatürk bir milleti güzelleştiren en önemli detayın da sanat ve sanatçı olduğunu ifade etmiştir.