Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?

Altı şapkalı düşünme tekniği farklı bir yaklaşım türünün benimsenmesini sağlamaktadır. Altı şapkalı düşünme tekniğiyle toplantı ve takım çalışmalarında kişilerin daha başarılı olduğu saptanmaktadır.

Altı Şapkalı Düşünme Teknikleri Nelerdir?

mizah-alti-sapkali-dusunme-teknigi-nedir

1- Mavi Şapka

Düşünme sürecindeki düzenleme ve düşünme sürecinin yönetilmesini ifade etmektedir. Mavi renginin gökyüzünü temsil etmesi nedeniyle tarafsız olmayı, hakimiyeti ve sakinlik durumlarını ifade etmektedir.

2- Beyaz Şapka

Tarafsız olmayı anlatmaktadır. Hangi bilgilere sahip olunup olunmadığını ve ihtiyaç duyulacak olan bilgilere nasıl ulaşılacağı konularını ele almaktadır. Açıklık ve netliktir.

3- Yeşil Şapka

Yeni fikirler ile farklı yenilikçi görüşü temsil eder. Alternatif düşünce seçeneklerinin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Doğa, verimlilik ve bereketin temsil edildiği şapka üretken olmayı da içerisine almaktadır.

4- Altı Şapkalı Düşünme Tekniği |Kırmızı Şapka

Düşünce sürecine duygusallık sürecini de katmaktadır. Duygu ve tutkuların da temsil edilmesini sağlamaktadır. Kırmızı şapka tekniği ile düşünülürken mantık düşünme sürecine katılmamaktadır. Öznel olmayı ve sezgileri kapsamaktadır.

5- Sarı Şapka

İyimserliği içerisine almaktadır. Sarı şapka tekniği pozitif olmayı, olumluluğu, avantajları ve olası fırsatları içermektedir. Sarı şapka aydınlık ve güneşi timsalidir.

6- Siyah Şapka

Kötümser olmayı ifade etmektedir. Alınacak olan karar sürecinde tehlikeli ve olumsuz süreçleri içerisine almaktadır. Olumsuz ve negatif olmayı içerisine alan düşünme tekniği olası risk ve tehlikeleri değerlendirmektedir.

Altı Şapka Düşünme Tekniği Nerede Kullanılır?

mizah-alti-sapkali-dusunme-teknigi-nedir

Okul ve iş hayatının dahil olduğu çok geniş alanda kullanılabilmektedir. Toplantılar ve belirli konuların görüşüldüğü alanlarda görüşülecek olan konuların kararın oluşturulabilmesi için kullanılmaktadır.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Amaçları

mizah-alti-sapkali-dusunme-teknigi-nedir

Altı şapkalı düşünme tekniği karar verme süreçlerinde düşünme ve karar verme süreçlerinin sadeleştirilmesini sağlayarak her seçenekte yalnızca tek konuya yoğunlaşmanın sağlamaktadır. Bu düşünme tekniği kişilerin yaratıcılık, duygusallık, mantık kısımlarına aynı anda yoğunlaşmanın önüne geçmektedir. Aynı zamanda bu karar verme sürecinde ihtiyaç olan ve eksiklik duyulan noktalara odaklanmayı sağlayabilmektedir.

Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Avantajları

mizah-alti-sapkali-dusunme-teknigi-nedir

– Bir konuda karar verme sürecinde düzensizliğin önüne geçilmektedir.

– Karar verme ve karar verme sürecinin kolaylaşmasını sağlamaktadır.

– Düşünceye odaklanılır.

– Yaratıcılığın desteklenmesini sağlayarak yatay ve dikey özellikte düşünmeyi sağlamaktadır.

– İletişimin güçlenmesini sağlamaktadır.

– Farklı düşünme noktalarına ayrı ayrı odaklanmayı sağlamaktadır.

– Karar verme sürecinde bütün noktaları aynı anda görmeyi sağlamaktadır.


Özellikle aklınızı fena karıştıracak mantık soruları ile karşı karşıya kalmanız halinde doğru düşünme yetisi ve hızlı karar verme olanağı sunar.