Algı Bozukluğu Tedavi Edilebilirmi ?

Algı Bozukluğu

Algı Bozukluğu

Çevremizde gün boyu yaşantımızı sürerken birçok uyarana maruz kalırız. Bu uyaranların bazılarını dikkate alır bazılarını ise beyin süreçlerimiz sayesinde otomatik olarak önemsiz şeklinde etiketleyip algımızın dışında bırakırız. Bu oldukça normaldir ve beynin gereksiz şeylere fazladan enerji harcamasını engelleyip dikkatimizi doğru yere odaklamamıza yardımcı olur. Ancak algılarımız birçok faktörden etkilenebildikleri için bazen çevremizi algılarken hatalar yaparız. Bu algı hataları otomatik olarak gerçekleşir ve her zaman farkında olmayız. Olsak dahi bu algı yanılsamasını tersine çevirmek zihin için oldukça zor olabilir. Bir takım algılarımız bizim yönlendirdiğimiz dinamikler bağlamında şekillenebildiğinden algı bozukluğuna bağlı olarak yaşanan sorunlar olmaktadır.

Dikkat Nedir?

Algıdan bahsedebilmek için öncelikle dikkatten bahsetmek zorundayız. Çünkü dikkat ve algı süreçleri birbirini etkilemektedir. Algılamak için öncelikle dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu sebeple dikkat nedir sorusunu yanıtlamak gerekmektedir. Dikkat bilinçli halde yapılan bir inceleme halidir. Dikkat birçok şeyden etkilenebilir. Örneğin bir cismin bulunduğu bağlam, cismin rengi, büyüklüğü, ortamla uyumu veya uyumsuzluğu gibi özellikler bir nesneyi gördüğümüzde dikkatimizi ona vermemizi sağlar. Dikkat çoğunlukla farklı olana yani bağlamla uyumsuz nesneye çekilir.

Dikkat ve Algı İlişkisi

Dikkat çevredeki çok çeşitli uyaranlara odaklanmamızı ve onları algılamamızı sağlayan süreçtir. Gün boyunca çok çeşitli uyaranlara maruz kalırız ve her uyaranı algılamayız. Çünkü o uyaranlara yeterli dikkati vermeyiz. Örneğin tüm gün dışarıdan gelen küçük tıkırtıları duyar merak eder gidip ne olduğuna bakarız. Bu bir kediyse işimize döner ve nasılsa bu bir kedi diyerek o uyarına dikkat vermeyi bırakırız. Bir süre sonra bu tıkırtıları fark etmemeye başlarız. İşte algı ve dikkat ilişkisi bu noktada önem kazanmaktadır. Eğer dışarıdan bir anda büyük bir ses gelirse dikkatiniz doğruca oraya çevrilir çünkü bu diğer uyaranlardan şiddetli bir uyarandır ve tıkırtıların aksine bu gürültüyü algılarız. Böylece gereksiz uyaranlara enerji harcanmamış aynı zamanda önemli olabilecek uyaranlara karşı dikkat süreci sayesinde beyin kendini korumaya almış olur.

Algılarımız

Algılarımız geçmiş yaşantılar, beklentiler, kültür gibi birçok faktörden etkilenir. Algılarımız normalde bizi yanıltabilir ancak algılardaki bozukluk bir takım sorunlara yol açabilir. Örneğin beden algısı bozukluğu gibi rahatsızlıklarda kişi kendini çok kilolu olarak görüyor olabilir ancak değildir. Kişinin algısı beklentisi doğrultusunda onu yanıltmaktadır ve bu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.