Alevi Sanatçılar Kimlerdir?

alevi-sanatcilar-mizahorg (1)

Alevi sanatçılar, tarihin her döneminde var olan sanatçılardır. Alevilik mezhebinin yaygın olduğu Anadolu coğrafyası, günümüzde olduğu gibi geçmiş zamanlar içerisinde de Alevi kökenli sanatçılar yetiştirmiştir. Müzik, heykel, resim, tiyatro, edebiyat ve diğer güzel sanat dallarında önemli başarılı bulunan bu sanatçılar, en çok müzik dalında faaliyet göstermişlerdir.

Geçmişteki Önemli Alevi Sanatçılar Kimlerdir?

Alevilik ve Bektaşilik görüşlerinin en önemli isimlerinin başında gelen Hacı Bektaş-ı Veli, geçmişte yaşamış olan alevi sanatçılar arasında belki de en özel olanıdır. İran’da doğmuş olan bu önemli mutasavvıf, ömrünün büyük bir bölümünü Anadolu’da geçirerek Nevşehir’de vefat etmiştir.

Uysallığı ve hoşgörüsüyle tanınan Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra en önemli Alevi sanatçı, Pir Sultan Abdal’dır. Sivas’ın Banaz ilçesinde doğan ve ömrünün neredeyse tamamını Anadolu’da geçiren sanatçı, tasavvufi konular dışında doğal güzelliklerin ele alındığı bazı mısralar da yazmıştır. Ayrıca divan edebiyatına bağlı olmayıp hece ölçüsü kullanmıştır.

Kaygusuz Abdal ise, yine Alevi sanatçılardan birisi olarak hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır. Dinî konularda yazılan mizah içerikli şathiyeler, Kaygusuz Abdal tarafından bolca yazılmıştır. Hatta bu şathiyelerinden ötürü dinsizlikle suçlandığı da olmuştur…

Alevi – Bektaşi tarikatının önemli isimlerinden birisi olan Kul Nesimi ise divan edebiyatının etkisinde kalarak eserler vermiştir. Fakat kullandığı dil daima anlaşılır ve basit olmuştur. Azerbaycan edebiyatı için de oldukça önemli bir yere sahip olan Kul Nesimi, bazı dinî görüşlerinden dolayı derisi yüzülerek öldürülmüş olan bir sanatçıdır.

Günümüzün En Önemli Alevi Sanatçıları

Günümüzdeki önemli alevi sanatçılar arasında adının mutlaka anılması gereken birkaç merhum sanatçı da bulunmaktadır. Şüphesiz ki bunların en başında Aşık Veysel Şatıroğlu gelir. Çok sayıdaki türküleriyle her mezhepten ve inançtan insanı etkilemiş olan Aşık Veysel, bilindiği üzere âmâ bir sanatçıdır. Ayrıca kesin olmasa da, Aşık Mahsuni Şerif’in de Alevi olduğu düşünülmektedir.

alevi-sanatcilar-mizahorg (2)

Yaşamakta olan Alevi sanatçılar arasında en ünlülerinden birisi ise Aşık Gülabi’dir. Ayrıca Sebahat Akkiraz, Yasemin Yalçın, Şener Şen, Cezmi Baskın, Cahit Kaşıkçılar, Mehmet Ali Alabora, Mehmet Ali Nuroğlu, Onur Tuna, Akın Akınözü, Şahan Gökbakar, Taner Ölmez, Cem Yılmaz, Ragga Oktay, Şevval Sam, Haluk Levent ve Mustafa Sandal gibi isimler de bu sanatçılar arasında sayılabilmektedir.

Yüzlerce yıldır bir arada yaşamış olan Sünni ve Alevilerin, her konuda olması gerektiği gibi sanat konusunda da bir kardeşlik içerisinde olması gerekmektedir. Alevi sanatçılar, diğer sanatçılar kadar değerli olduğu gibi, insan oldukları için de saygıyı hak etmektedirler.