Akıl ve Zekâ Oyunları

Akıl ve zekâ oyunları; akıl yürütme ve hızlı düşünme yöntemleriyle oynanan oyunlara verilen genel isimdir. Oyun içinde sunulan ipuçları izlenerek analiz yapma ve yaratıcılığı geliştirme amaçlanır. Eğlenirken öğreten bir yöntem olduğu için özellikle küçük yaş grubu çocukların eğitimlerinde sıklıkla kullanılır. Edutainment (eğitici eğlence) ismi verilen bu yöntem Avrupa eğitim sistemlerinde her yaş grubunda kullanılır. Yapılan araştırmalar sonucunda çocukların bilişsel, sosyal ve dilsel özelliklerinde kalıcı bir gelişim sağladığı görülmüştür.

Akıl ve Zekâ Oyunları Tarihçesi

İnsanın var oluşundan bu yana arzusu, zekâsını geliştirmesi ve daha pratik hale gelmesidir. Akıl ve zekâ oyunlarının icadı da işte bu arzu ve amaca dayanır. İnsan kendini ve zihnini birtakım mücadelelere tabi tutarak geliştirmeye çalışır. Araştırmalarda bulunan en eski zekâ oyunu Sümerliler ’in Ur Oyunu ’dur. Hemen ardından Mısırlıların geliştirdiği Mehen ve Senet Oyunları gelir. En eski ve en popüler oyunlar ise Hintliler ’in Satranç, Afrikalıların Mangala ve Çinliler ’in Go Oyunu ‘dur. Bu oyunlar günümüzde de popüler olarak tercih edilir.

Akıl ve Zekâ Oyunları Yararları

Akıl ve zekâ oyunları yoğunlukla küçük yaş gruplarında kullanılsa da her yaş grubuna kazandırabileceği özellikler bulunur. Strateji oluşturma, mantık yürütme, yaratıcı düşünme, problem çözme, dili etkili kullanma, karar vermeyi geliştirme amaçlanır. Ayrıca modern teknolojiyi kullanmayı artırır, psikometri becerileri, öz güven, girişimcilik ve iletişim becerilerini de geliştirir.

Akıl ve Zekâ Oyunları Çeşitleri

Genellikle akıl ve zekâ oyunları 6 ayrı kategoride çeşitlendirilmektedir. Bu alanlarda birçok örnek oyun bulunmaktadır.
• Genel Akıl ve Zekâ Oyunları: Su doku, Beş Nokta, Hedef Beş, Abbalone, Hanoi Kuleleri, Reversi, Koridor
• Karma Zekâ Oyunları: Satranç, Go, Kibrit Oyunları, Nehir Geçme Oyunu, Kapları Aktarma Oyunu
• Strateji Oyunları: Dama, Tic. Tac Toe, Hex, Dokuz Taş, Mangala, Tactix, Sayı Bulmacaları
• Mantık Oyunları: Anagram, Mantık Karesi, 3 ya da 4 Değişkenli Mantık Oyunları, Şifre Oyunları
• İşlem Oyunları: Kakuro, Kandoku, Kapsül, İşlem Karesi, Sütun İşlem, Çarpma Oyunları
• Mekanik Oyunlar: Pentomino, Tetromino, T Tangram, T Puzzle, Puzzle, Küp ve Şekil Oyunları