Ahşap Oymacılığı

Ahşap oymacılığı, çok eski süsleme sanatlarından biri olup var olan ölçülerinden bir şey kaybetmeden günümüzde hala devam eden sanat dallarından bir tanesidir. Ahşap oymacılığı bazı insanların mesleği olmakla beraber çoğu insanın da hobi olarak yakından ilgilendiği bir aktivedir. İnce iş gerektiren bir sanat olmasının yanı sıra birçok eser günümüze miras olarak müzeler de yerlerini almıştır. Geçmişte oymacılık ile yapılan eserler günümüz oymacılığı ile karşılaştırıldığında gün geçtikçe farklı tekniklerin kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu sanatı yapan ve meslek haline getiren kişilere oymacı adı verilmiştir.

Ahşap Oymacılığı Nasıl Yapılır?

Tarihi çok eski uygarlıklara dayanan oymacılık, alçak kabartma usulü ve yüksek kabartma usulü olarak iki farklı teknikte yapılır. Alçak kabartma usulünde kullanılan teknik sert bir alet ile uygulanır. Biçim ve şekiller bu sert alet ile oyulur. Yüksek kabartma usulünde ise genellikle bir tarafı oyulacak şekiller verilmesinin yanı sıra şebeke ve geçme teknikleri de kullanılır.
Ayrıca yüksek kabartma usulü tekniği kullanılacaksa ahşap ürünün oldukça sert olması gerekmektedir. Ahşap oymacılığında kişinin kendi istediği doğrultusunda farklı farklı şekiller ortaya çıkar. Genellikle görünüm açısında estetik olduğu düşünülen geometrik şekiller, çiçek motifleri, Rumi şekiller, fildişi ve sedef kakması teknikleri tercih edilir.

Ahşap Oymacılığı Nerelerde Kullanılır?

Geçmiş çağlar da mimari ve şehircilik alanların da sıkça kullanılan ahşap oymacılığı cami, medrese, saray, çeşme, cami, hamam, hanların duvarları gibi pek çok alanda süsleme sanatı olarak kullanılmıştır. Yıllar geçtikçe ahşap oymacılığı yapan kişiler farklı teknikler kullanarak kullanım alanların da çeşitlilik sağlamışlardır. Günümüze kadar ulaşan ahşap oymacılığı, kullanılan ahşap masalar, çeyiz sandıkları.
Ahşap dolaplar gibi ürünler de oldukça kullanımı yaygındır. Ülkemiz de ahşap oymacılığı ile gerek mesleği dolayısıyla gerekse hobi olarak ilgilenen insan sayısı da oldukça fazladır. Ahşap oymacılığının en iyi örneklerine geçmişten bugüne yansıtan Kayseri, Diyarbakır, Erzurum illerinde rastlanabilir. İnce işçilik ile ortaya çıkan ahşap oymacılığı sanatı, kullanılan mekân ve ürünler de oldukça estetiksel bir görünüm sağlar. Bu yüzden daha çok göz önünde olan mekânlar da kullanımı yaygındır.