Absürd Komedi

Absürd komedinin ne olduğundan, hangi düşünsel çerçevede ve ne maksatla oluştuğundan bahsetmeden evvel gerekli tanımların yapılması gerekmektedir. Şöyle ki absürd kelime anlamı olarak saçma ve akla aykırı olan gibi anlamlara gelmektedir. Komedi ise mizahi değere sahip güldürü sanatı olarak açıklanabilir.

Absürd Komedinin Temeli

Absürd komedi, adından anlaşılacağı üzere mantıksız ve alakasız durumları bir araya getirilerek yapılan güldürüdür. Bu bakımdan izleyicilerin bunu komik bulup bulmayacakları konusunda bir endişe gütmemesi ile komedi türlerinden en çok ayrılan türdür. Absürd komedi çoğu insan için bu şekilde açıklandığında hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Mantıksız olan bir şey neden izlenir ki gibi bir düşünceye kapılmaları çok olasıdır. Çünkü insanlar genel olarak bir anlam arayışı içindedirler. Bir neden aramak, neden sonuç ilişkileri kurmak, bu ilişkilerin doğruluğuna inanmak isterler.
Şöyle ki absürd komedinin amacı anlaşılmak için bu komedinin yapılış felsefesini bilmeyi gerektirir. Absürd komedi sahnelenirken bir izleyici şöyle bir baktığında birbirinden kopuk ve anlamsız olaylar görecek ve oraya başka umutlarla geldiği için hayal kırıklığı yaşayacaktır. Bu noktada absürd komedi, kişinin neden böyle bir olayı yaşadığı, bu anlamsız durumun ona ne anlatmaya çalıştığını düşünmesini bekler. Çünkü absürd komedi asla yalnızca ve yalnızca güldürü amacı gütmez.

Absürd Komedi Felsefesi

Absürd komedinin altında yatan birçok felsefi düşünce vardır. Bu felsefi düşünceler insanın dünya üzerinde hiçbir anlamı olmadığı ve insanın korkunç, iğrenç bir varlık olduğuna dair olan bir takım düşünce akımlarından beslenir. İnsanlar dünyada yaşamaya bir şeyler uğruna koşuşturmaya çalışırlar. Bazıları bu dünya üzerine tanrı tarafından getirildiklerine inanırken bazıları bunu reddeder.
Dünya tanrıya yalvararak ondan bir şeyler bekleyenler ve ellerine hiçbir şey geçmeyen insanlarla, tüm bunların baştan sona anlamsız olup bir tanrının da olmadığına inanan insanların bir arada durduğu bir karmaşadır. Bu insanlar ve yaşadıkları dünya birbirlerine ne kadar mantıksız görünüyorsa tüm bu insanların bir arada ortaya sunduğu görüntüde baştan sona bir karmaşa ve mantıksızlıktır. İşte bu felsefenin sunduğu mantık dışılık anlayışı absürd komedinin temelini oluşturur. Absürd komedide amaç güldürü değildir. Dünyanın bu mantıksız, alakasız ve karmaşık görüntüsünün bir yansımasını yaratarak insanlara bu farkındalığı hissettirebilmektir.